CEPU MEDICAL STUDIES is part of CEPU EDUCATION GROUP

=== เกี่ยวกับ การศึกษาด้านการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies) ===

CEPU group (เชปู กรุ๊ป) ได้ตั้ง แผนกการศึกษาด้านการแพทย์ ขึ้นใน มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย ในบัลแกเรีย (Medical University of Sofia or MUS)

=== เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS) ===

มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS) นับเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในบัลแกเรียซึ่งได้รับวิทยาฐานะจากหน่วยงานระดับชาติด้านการรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษาของสาธารรัฐบัลแกเรียมหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย(MUS)ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ดีที่สุดของประเทศนอกจากนี้MUSยังเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุดและได้เทคนิคในการปฏิบัติงานที่ล้ำหน้า

นักศึกษาของเราจึงมีโอกาสได้ปฏิบัติจริงกับโรงพยาบาลรวมไปถึงภาคปฏิบัติในห้องทดลองทางการแพทย์และทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

=== การศึกษาด้านการแพทย์เชปู และ มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (CEPU Medical Studies & MUS) ===

เชปู และ มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย ได้จับมือร่วมกัน ในข้อตกลงที่จะรับเป็นนักศึกษาของ MUS ในกรณีที่ นักเรียนจากการศึกษาด้านการแพทย์เชปู  ได้ผ่านการเข้าคอร์สปูพื้นฐาน (preparatory course) และได้ผ่านการสอบไล่ (the final test) นักเรียนจากการศึกษาด้านการแพทย์เชปูก็จะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์หรือทันตแพทย์ศาสตร์ของ MUS ได้  นอกจากนี้ นักเรียนจากการศึกษาด้านการแพทย์เชปู ยังได้รับการติวเนื้อหาความรู้ต่างๆเพื่อเตรียมตัวในการศึกษาในมหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย MUS อีกด้วย