เกี่ยวกับ Gymnasium Hohenschwangau

Hohenschwangau สอนให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าพื้นฐาน เช่น ความอดทน การเคารพผู้อื่น การให้ความร่วมมือในทีม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

Gymnasium Hohenschwangau เป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา (Public School ตามระบบสหรัฐอเมริกา และ State School ตามระบบสหราชอาณาจักร) ) ซึ่งเปิดรับทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ โดยปัจจุบันมีนักเรียน.  700  คน 100 คนเป็นนักเรียนประจำและพักอยู่ในแคมปัสของโรงเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่จะได้รับประกาศนียบัตรตามระบบเยอรมัน (Abitur) ซึ่งสามารถนำไปยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 90-100 คน รวมทั้งหมด 750 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง  11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ที่ Schwanguau ในเขต  Ostallgau ซึ่งอยู่ใกล้ Fuessen

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหน่งห้องเรียน: ประมาณ 25 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน