เกี่ยวกับ Gymnasium Marktoberdorf

Gymnasium Marktoberdorf  มุ่งเน้นสอนนักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าพื้นฐาน เช่น การอดทน การเคารพผู้อื่น การร่วมมือทำงานเมื่ออยู่ในทีม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 100 คน รวมทั้งหมด 900 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: Marktoberdorf ซึ่งอยู่ใกล้ Kempten และ Fuessen ในเขต  Ostallgau

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 22-30 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน