+ปริญญาตรี

  • สาขาศิลปะและการออกแบบ

–  3D Animation and Visual Effects

 

  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านซอฟต์แวร์

–  Game Programming

 

  •   สาขาเทคโนโลยีครีเอทีฟ

– Game Art

 

+ประกาศนียบัตร

  • สาขาเทคโนโลยีครีเอทีฟ

 –  3D computer animation

–  Creative Advertising

–  Digital Media

–  Graphic Design

–  Interactive Gaming

–  Visual Effects and Motion Graphics

– Advanced 3D Productions

–  Creative Technologies

–  Game Development