นิวสกูล ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ ดีไซน์

รายละเอียดของสถาบัน

ในฐานะที่เป็นสถาบันในการสร้างสรรด้านการลงมือปฏิบัติจริงทางสถาปัตยกรรมในแคลลิฟอร์เนียสถาบันจัดให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ท่ามกลางบรรยากาศของคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านนี้มาอย่างยาวนาน นับแต่เริ่มแรกการก่อตั้งสถาบันทางด้านสถาปัตยกรรมมาจนถึงแนวโน้มการยอมรับในการพัฒนาเทคนิคและทักษะในการเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบที่รักความสวยงาม สถาบันส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างดียิ่ง ตามที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร     architecture, digital media arts, construction management, or landscape architecture เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได้ต่อไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

คณาจารย์

คณาจารย์ส่วนใหญ่ของเรา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสาขานี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเหลือนักเรียนโดยการนำความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางวิชาการในอนาคตทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบมาใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

การรับรองวิทยะฐานะ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบัน ได้รับการรับรองจาก the National Architectural Accrediting Board (NAAB)  กล่าวคือ  สถาบันได้รับการรับรองวิทยะฐานะและรับรองหลักสูตรปริญญาทางสถาปัตยกรรมในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาการสมัครเรียน

สามารถสมัครเรียนได้ตามความสะดวกถึง ๓ ครั้งในรอบปีคือ : fall, winter, and summer

สถานที่ตั้งที่โดดเด่น

สถาบันตั้งอยู่บริเวณ San Diegos Gaslamp Quarte   ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองที่มีประวัติทางศิลปะของสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมการออกแบบที่มาบรรจบ ณ จุดเดียวกัน จากชายแดนของเม็กซิโกเพียงชั่วครู่ ก็จะกล่าวได้ว่าจะได้พบกับชุมชนที่แตกต่างกันทางด้านความวิจิตรงดงามของที่ตั้ง ที่จัดได้ว่ามีบรรยากาศคล้ายคลึงกับแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ซึ่งคุณจะได้พบกับชั้นเรียนที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ชีวิตชีวาตลอดระยะเวลาที่คุณกำลังศึกษา