หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ไม่ว่าคุณจะเฉียบคมในวิชาชีพสถาปัตย์หรือเม้แต่ผู้ออกแบบก็ตาม การมาศึกษาต่อเพื่อสายอาชีพทาง digital media หรือแสวงหาพื้นความรู้ทางวิชาการและประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพทางการบริหารการก่อสร้าง หรือ ภูมิสถาปัตย์ก็ตาม การเรียนระดับปริญญาตรีที่นี่ จะช่วยให้คุณเติมเต็มตามความต้องการได้

การได้รับปริญญาทางสถาปัตยกรรม digital media ภูมิสถาปัตย์ หรือ การบริหารการก่อสร้าง จากสถาบันนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และท่ามกลางคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้ซึ่งอยู่ในสายวิชาชีพที่มีความกระตือรือล้นที่จะให้ความรู้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ของนักเรียน

  • Bachelor of Architecture
  • Bachelor of Landscape Architecture
  • Bachelor of Arts in Architecture
  • Bachelor of Science in Digital Media Arts
  • Bachelor of Science in Construction Management

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้แสวงหาปริญญาบัตรในสาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือว่าจะเพิ่มพูนความรู้ในแขนงเดียวกันก็ตาม เพียงแต่คุณเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษษระดับปริญญาตรี หรือ ประกอบวิชาชีพทางการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ดี หลักสูตรระดับปริญญาโทที่นี่ ก็จะสามารถทำให้คุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ สถาบันตั้งอยู่ที่ ซานดิเอโก แคลลิฟอร์เนีย โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท ๕ สาขา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้กำหนดให้เหมาะสมกับความนิยมในปัจจุบัน คือ

  • NEW Master of Construction Management
  • Master of Architecture I (4+2)(4+3)
  • Master of Architecture II (5+1)
  • Master of Science in Architecture
  • Master of Landscape Architecture