• กรอกใบสมัคร
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ
  • TOFEL 550 (สอบแบบข้อเขียน) 213 (สอบคอมพิวเตอร์) หรือ 80 ในการสอบผ่านอินเตอร์เน็ท
  •  IELTS คะแนนรวม 6.0 หรือ 6.5 สำหรับระดับปริญญาโท
  • สอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแคมบริท (CAE) คะแนน B ขึ้นไป
 • ใบแสดงฐานะการเงิน เช่น บุคแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน และใบรับรองจากธนาคารที่ระบุว่ามีเงินเกินกว่าค่าเทอมและค่าใช้จ่าย (ค่าเทอมประมาณ 27800 ดอลล่าห์
 • พอร์ตโฟลิโอ
 • ใบเกรดม.ปลาย
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • ค่าใบสมัคร 75 ดอลล่าห์