ภาพโดยรวมของ IED Industrial Design School in Italy

Istituto Europe di Design (IED) เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาขั้นสูงทางด้านการออกแบบ (design) ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial design in Italy,  Faishion Design  , Visual communication และ การจัดการด้านความคิดสร้างสรรค์ (Management of disciplines)  สถาบัน IED ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 ซึ่งเปิดก่อนที่มหาวิทยาลัยทางด้านการออกแบบในอิตาลีจะเป็นที่นิยม  IED เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์ มีการเน้นการปฎิบัติที่เป็นไปได้จริง และมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง

นักศึกษาของสถาบันIED มีตั้งแต่สายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจนถึงระดับวิชาการชั้นสูง  IED เป็นความสำเร็จของผู้ก่อตั้งและประธานคนปัจจุบันซึ่งก็คือ คุณฟรานเซสโก โมเรลลี่ ที่เป็นผู้ผลักดันนโยบาย “ความรู้และรู้ที่จะทำ” (Knowledge and Know-how) ที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการต่างๆของ IED

ทุกวันนี้ IED เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติในระดับอุดมศึกษา ที่มีเครือข่ายที่อิตาลี สเปนและบราซิล  IED ได้เริ่มที่จะขยายในระดับนานาชาติในประเทศที่มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากประเทศจีน IED กำลังขยายไปที่ประเทศดาวรุ่งหรือประเทศใหม่ๆที่เปิดให้ลงทุน ปัจจุบันนี้แนวทางการศึกษาที่น่าสนใจ คือศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบที่เน้นไปที่สภาพแวดล้อม ความยั่งยืน และความสุดยอดจากคำว่า ทำในอิตาลี Made in Italy ซึ่งทั้งหมดนี้มีในหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ IED

ประวัติ  Industrial Design School in Italy

IED คงไว้ซึ่งกลิ่นอายของอิตาลี แต่ปัจจุบันนี้มีความเป็นสถาบันนานาชาติ ซึ่งเรามีสถานที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนที่ มิลาน โรม ตูริน เวนิส ฟรอเรนซ์ คาลเกียรี่ โคโม่ แมดริด บาเซโรนา เซาเปาโล และ ริโอ เดอจาเนโร

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร 3 ปีในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร Fashion design, Industrial design in Italy Visual communication, หลักสูตรพัฒนาระดับอาชีพ และหลักสูตรขั้นสูงและระดับปริญญาโท

Industrial design in Italy

ตั้งแต่ปี 1966 เป็นต้นมา ทาง IED ได้พัฒนา วิธีการการเรียนการสอนโดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการทดลองทำ โดยยึดหลักพื้นฐานจาก แนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาจากการทำโครงการ การผสมผสานการออกแบบหรือสื่อสารแผนงาน ในมุมมองจากการตลาด วิธีการต่างๆจะถูกสร้างสรรค์จากอาจารย์ของ IED ซึ่งมีประสบการจริงในแต่ละส่วนของงานออกแบบ

วิสัยทัศน Industrial Design School in Italy

โลกปัจจุบันแคบลง IED ได้วางตำแหน่งของตัวเองเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในการสร้างสรรค์ ซึ่งได้โฟกัสในสิ่งที่แตกต่าง และสิ่งใหม่ๆใน Industrial Design School in Italy

เครือข่ายกับบริษัท Industrial Design School in Italy

ตั้งแต่ IED ได้ก่อตั้งขึ้นมา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทุกๆวันการสอนของเราได้มีการสร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับธุรกิจทั้งในและระดับนานาชาติของสังคมของผู้ที่ทำงานและกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของอนาคต ความสัมพันธ์นี้ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่ได้ผ่านระบบ

ทุกๆปี บริษัทเกือบ 100 บริษัทได้ร่วมมือที่จะให้นักศึกษา IED ได้เข้าไปฝึกงานในหลายหลายทางซึ่งพวกเขาก็สามารถเข้าไปสู่ตลาดแรงงานได้ง่าย การทำสำรวจโครงการ การสร้างสรรค์การแข่งขัน workshop, โครงการพิเศษต่างๆก็เป็นขั้นตอนทั่วไปที่ใช้ระหว่าง IED กับบริษัท นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้โดยการเปรียบเทียบระหว่างการทำงานกับการเข้าไปอยู่ในสังคมจริง.

ต้องขอขอบคุณเครือข่ายที่ใหญ่ที่รวมไปถึง บริษัท สถาบันและมหาวิทยาลัยในเรือข่าย IED ไม่เพียงแต่เป็นสถาบันที่สอนนักศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่จะพัฒนาความสามารถและแสดงผลงานของเขาเหล่านั้น

Armani, Ferrari, Ducati, Dolce&Gabbana, Benetton Group, BMW, Siemens, Red Bull, Apple, Vodafone, Microsoft Universal Pictures, Prada and Nokia เป็นแบรนด์ต่างๆที่ร่วมมือกับสถาบันที่จะขัดเกลานักศึกษาใน Industrial Design School in Italy

วิชาชีพด้าน Industrial Design School in Italy

Career Prospects Product Design School in Italy

ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมากกับโลกธุรกิจ ทำให้ นักศึกษาของ IED ประสพความสำเร็จที่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้ ได้พบกับประสพการทำงานจริงทันที แผนกบริการด้านอาชีพจะส่ง portfolio ให้กับบริษัทชั้นนำ นัดสัมภาษณ์ให้นักศึกษา ประสานงาน ช่วยเหลือนักศึกษาและสอดส่องดูแล ช่วงที่อยู่ระหว่างการหาบริษัท ทางแผนกนี้จะช่วยอบรมนักศึกษาเรื่องต่างๆเช่นการทำ cv การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

Industrial Design School in Italy

ช่วงของการฝึกงานจะประกอบไปด้วย การเรียนรู้ที่หน้างานในบริษัทที่มีโครงการกับ IED ช่วงเวลาฝึกงานนี้จะอยู่ระหว่าง 2-6 เดือน ที่นักศึกษาจะต้องทำโครงการจริง

นอกจากการฝึกงานแล้วนักศึกษายังสามารถที่เข้าร่วมโครงการจริงเช่นเป็นที่ปรึกษาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะนำโดยอาจารย์ ที่ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ อาจารย์จะส่งเสริมทีมในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ในการพัฒนาโครงการ การเตรียมรายงานขั้นตอนสุดท้าย  การนำเสนอโครงการต่อบริษัทเจ้าของสินค้าในสถานการจริง

ผู้จัดการ Career Service ของ IED จะทำกิจกรรมเหล่านี้ และถ้าการสัมภาษณ์ประสบผลสำเร็จก็จะจับตาดูต่อที่รายงาน