เกี่ยวกับ Schloss Neubeuern

เราเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับโลกป้จจุบันและโลกอนาคต  ค้นหาความสามารถและเติมเต็มความต้องการและศักยภาพเป็นรายบุคคล  คณาจารย์ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักเรียนประจำทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเติบโตทั้งในด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ชีวิต

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 150 boarding คน รวมทั้งหมด  240 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: อยู่ระหว่าง  Munich กับ Salzburg (70 กิโลเมตร) ใน Neubeuern

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 11-20 คน โดยเฉลี่ย 15 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน

 

จุดเด่นของ Schloss Neubeuern

 • เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นที่รู้จักและยอมรับระดับประเทศ
 • แผนการสอนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์
 • โรงเรียนประจำนานาชาติ มากกว่า  30% ของนักเรียนเป็นนักเรียนต่างชาติ
 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ
 • ภาษา:  ตั้งแต่เกรด 5 เรียนภาษาอังกฤษ เกรด 6 เลือก ละตินหรือฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ตั้งแต่เกรด 10  หากต้องการ สามารถเลือกสเปนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองแทนภาษาที่เคยเลือกไว้
 • เน้นวิชาการเข้มข้นและช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียน มีศูนย์ประเมิน  ฝึกอบรมการทำงาน เวิร์คช็อปการพูดในที่สาธารณะ และการฝึกงานวิชาชีพ 2 ครั้ง
 • อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักเรียน คือ  1: 4
 • จำนวนนักเรียนประจำในหนึ่งกลุ่ม: 10-22 คน
 • มีระบบบัดดี้เพื่อให้นักเรียนรุ่นพี่ดูแลนักเรียนรุ่นน้อง
 • ยืนหยัดในศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกลักษณะนิสัย
 • มีโรงเรียนพาร์ทเนอร์ทั่วโลกและโปรแกรมแลกเปลี่ยน
 • ประมาณ 20% ของนักเรียนเป็นผู้ได้ร้บทุนการศึกษา