เกี่ยวกับ Max-Rill-Gymnasium Schloss Reichersbeuern

Max-Rill-Gymnasium Schloss Reichersbeuern เป็นโรงเรียนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย (Gymnasium) ที่เป็นที่ยอมรับ โดยอยู่ในสังกัดของสมาคมโรงเรียนที่ไม่แสวงหากำไร เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำ(boarding school) และโรงเรียนสายวิชาการ (grammar school) ที่มีขนาดเล็กที่สุดใน Bavaria และ ใน Germany

โรงเรียนของเราเปรียบเสมือนชุมชนขนาดเล็ก ทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน การเรียนการสอนดำเนินไปในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนไม่มาก อยู่ที่ประมาณ 16 คน มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้น ส่งเสริมให้นักเรียนชื่นชมตัวตนของกันและกัน คณาจารย์ของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่หอพักร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอย่างไร้ปัญหา โดยเป้าหมายยองเราคือการค้นหาตัวตนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำไม่เกิน 65 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน  160 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ที่ Bavaria  ตีนเขาของเทือกเขาแอลป์ อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบ Tegernsee และ สามารถเดินทางถึง Munich ในเวลา 40 นาทีด้วยรถยนต์หรือรถไฟ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: ปี 5-7: 10-16 คน, ปี 8-12: 16-20 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน