แคมป์

 • JUNIOR CAMP
  (อายุ 8 – 13 ปี)
 • GOLF PROGRAMME
  (อายุ 12 – 17 ปี)
 • MASTERS CAMP
  (อายุ 14 – 17 ปี)
 • TENNIS PROGRAMME
  (อายุ 10-17 ปี)
 • ENGLISH IMMERSION CAMP
  (อายุ 12 – 17 ปี)
 • NANOS CAMP
  (อายุ 5 – 7 ปี)

รายละเอียด

ราคา

 • 2,670 ยูโร 2 สัปดาห์ masters boarding
 • 1,950 ยูโร 2 สัปดาห์ jumior boarding
 • 1,950 ยูโร 2 สัปดาห์ masters day
 • 1,545 ยูโร 2 สัปดาห์ junior day

 

วันที่

 • 5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2020
  (2 x 2 สัปดาห์)