Sotogrande International School
โรงเรียน IB นานาชาติระดับโลกจากสเปน

Sotogrande International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐานการศึกษาที่สูง โดยนำสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรม hybrid ทำให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการสอนทั้งแบบในห้องเรียนและ online

SIS มีระบบการสอนแบบ IB (International Baccalaureate) ที่มีทั้งนักเรียนไป-กลับ และนักเรียนประจำมากกว่า 40 สัญชาติ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม (อายุ 3-11 ปี) ชั้นมัธยมต้น (อายุ 12-16 ปี) และชั้นมัธยมปลาย (อายุ 16-18 ปี) อีกทั้งยังมีการสอนภาษาให้แก่นักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมพิเศษด้วย

SIS เป็นโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในเครือของโรงเรียน Inspired ทั่วโลก เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการสอนหลักสูตรนานาชาติให้แก่นักเรียนที่อยู่ในประเทศสเปนและนานชาติ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

นอกจากจะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ต้องมีมาตรฐานหลักสูตรตามที่สถาบันภาษาศึกษาของสเปน (Spanish National curriculum) กำหนดไว้ (โดยไม่จำเป็นต้องสอนวิชาภาษาสเปนและวิชาสังคมศึกษาให้นักเรียนสัญชาติสเปน) ทางโรงเรียนยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนหลักสูตร (IB) ระดับโลก และยังได้รับการรับรองหลักสูตรทั้งแบบอเมริกันและอังกฤษจาก Council of International Schools (CIS), New England Association of Schools and Colleges (NEASC), National Association of British Schools in Spain (NABSS) การรับรองมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ให้การศึกษาทั้งแบบอังกฤษ อเมริกัน และสเปน จึงเป็นโรงเรียนที่เหมาะแก่นักเรียนนานาชาติทั่วโลก

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ก่อตั้งขึ้นในปี 1978
  • นักเรียน: 900 นักเรียน
  • ช่วงอายุ: ชายและหญิงอายุตั้งแต่ 3 ถึง 18 ปี
  • วิทยาเขต: กาดิซ, สเปน
  • การรับรองระบบงาน: NEASC, CIS
  • สัญชาติ: มากกว่า 44 เชื้อชาติ

นักวิชาการ

  • ภาษา: couse ทุกตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษสเปนและรัสเซีย
  • อนุปริญญาสาขาวิชา International Baccalaureate (IB)
  • ภาษาต่างประเทศ: อังกฤษสเปนฝรั่งเศสและเยอรมัน
  • ค่ายฤดูร้อนและฤดูหนาว: มาสเตอร์แคมป์, ค่ายจูเนียร์, ว่ายน้ำ, กอล์ฟ, เทนนิส