Bachelor of Science (Hons.) in International Hospitality Management

The Emirates Academy of Hospitality Management in Dubai ได้เปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจทางด้าน ธุรกิจการบริการและการโรงแรม ซึ่งเป็นโรงเรียนการโรงแรมแห่งแรกในตะวันออกกลางที่มีหลักสูตรระดับปริญญาและมีการเรียนการสอนในแบบนานาชาติ ด้วยนักศึกษาบริหารธุรกิจด้านการโรงแรมกว่า 300 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลก การคัดเลือกนักศึกษาที่ดีและ สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ประกอบกับการเป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมการบริการและโรงแรม ทั้งในตะวันออกกลางและ ทั่วโลก The Emirates Academy of Hospitality Management จึงกลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนการโรงแรมที่เติบโตมากที่สุด  **(พร้อมตาราง ใช้อันเดียวกับ ENG)

 

Master of Science in International Hospitality Management

หลักสูตรปริญญาโท  ที่จะพัฒนา ความรู้, ทักษะ และ การแข่งขันในระดับมือาชีพ สู่ระดับนักบริหาร ในอุตสาหกรรมด้านการบริการและการโรงแรม ทั้งในตะวันออกกลางและทั่วโลก

–  หลักสูตร 1 ปีเต็ม

–  สามารถยืดหยุ่นระยะเวลาการเรียนได้ถึง 4 ปี ระหว่างทำงาน

–  การสอนโดยนักวิชาการจากโรงแรมและธุรกิจบริการชั้นนำทั่วโลก

–  สามารถเลือก วิทยานิพนธ์ หรือ โปรเจควิจัยทางธุรกิจ

–  คุณภาพหลักสูตรเทียบเท่ากับ หลักสูตร ปริญญาโท MBA และ ธุรกิจบริการ ชั้นนำ