เกี่ยวกับ Zinzendorfschulen

ก่อตั้ง: ปี 1809

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 130 คน รวมทั้งหมด 1,100 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: Black Forest ทางตอนใต้ของเยอรมัน อยู่ใกล้   Stuttgart

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 20-25 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส