หากมีหนึ่งคำที่จะอธิบายถึงชุมชนของ Glion Institute of Higher Education จะต้องเป็นคำว่าความหลากหลายอย่างแน่นอน สถาบันของเราภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลอง 93 สัญชาติในสถาบันที่ได้ร่วมแบ่งปันและเรียนรู้จากกันและกัน นักเรียน BBA Rebecca De Keijzer ได้เล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสในการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของสภาพแวดล้อมในสถาบัน Glion Institute of Higher Education คือโอกาสที่จะได้ค้นพบและเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยจะมี 22 เชื้อชาติต่อหนึ่งห้องเรียน ซึ่งเปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในอุตสาหกรรมการโรงแรม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพ

ที่ Glion คุณจะพบนักเรียนจากทุกพื้นที่ทั้ง ยุโรป เอเชียแปซิฟิค อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟฟริกาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและหลอมรวมวัฒนธรรมของพวกเขาเข้าด้วยกัน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ Glion Institute of Higher Education เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการเรียนในห้องเรียนผ่านการทำงานเป็นกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และยังให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ได้เรียนรู้วิธีจัดการกับมุมมอง แนวคิด และความเชื่อต่างๆ Aleksandra Vujasinovic นักเรียน BBA เทอม 4 กล่าว และเล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมของ Glion Institute of Higher Education ว่าความหลากหลายของนักเรียนที่พบเจอในสถาบันได้สอนหลายอย่าง ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับมุมมอง แนวคิด ความเชื่อ และการใช้ชีวิต สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนเรา แต่ทำให้เราเติบโตและเข้าใจผู้คนรอบๆตัว

เราเริ่มที่จะยอมรับกันมากขึ้น อดทน และคำนึงถึงเส้นทางที่แตกต่างกันออกไป Glion Institute of Higher Education ได้จัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนตระหนัก และมีความละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างของมนุษย์และวัฒนธรรม

เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงของการโรงแรม

อุตสาหกรรมการโรงแรมมีความหลากหลายอย่างมาก ด้วยพนักงานหลากหลายเชื้อชาติที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียว เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคด้านภาษาในอาชีพการทำงานของพวกเขา Glion Institute of Higher Education ได้มอบโอกาสที่ไม่สิ้นสุดในการร่วมมือ และใช้ความแตกต่างเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพวกเขา

ทักษะสำคัญที่เป็นประโยชน์ในธุรกิจการโรงแรม รวมถึงนวัตกรรม การผลิต และการสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่มขึ้นจากการเปิดรับคนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างและมีความหลากหลาย Ali Hafid ผู้ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาธุรกิจการโรงแรมระหว่างประเทศ (Master’s in International Hospitality Business) กล่าวว่าเรารู้สึกว่าการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นนี้กับผู้คนที่มาจากส่วนต่างๆของโลกและมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ทำให้มุมมองของทั้งนักวิชาการและบทเรียนชีวิตนั้นเปิดกว้างมากขึ้น

ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับทั่วโลกได้ตลอดเวลา

นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพที่นักเรียนได้พัฒนาในช่วงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ Glion Institute of Higher Education แล้ว ยังมีโอกาสที่ดีสำหรับการพักผ่อนเช่นกัน นักเรียนสามารถสร้างการเชื่อมต่อและสร้างเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกได้ สิ่งนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาได้เดินทางและสำรวจสถานที่ทางวัฒนธรรม และค่านิยมที่แตกต่างกันไป

โดยทั้งหมดนี้ สัญญาหนึ่งข้อที่สามารถให้กับนักเรียนได้ นั่นคือประสบการณ์ใน Glion Institute of Higher Education ที่มอบให้พวกเขา เช่นเดียวกับประโยชน์ทางการศึกษาและความเป็นมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและไม่เหมือนใคร และความสุขที่ยอดเยี่ยม ก็จะเกิดขึ้นตามมาเช่นกัน

ขอบคุณที่มา: https://www.glion.edu/blog/studying-culturally-diverse-campus/