สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เหมาะแก่ผู้ต้องการเข้ามาอยู่อาศัย

สวิตเซอร์แลนด์มีชาวต่างชาติเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยุโรป เมื่อไม่นานมานี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ดึงดูดเหล่าแรงงานต่างชาติเนื่องจากเศรษฐกิจที่ดี และผู้คนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระเสรี อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้อยู่อาศัยต่างชาติที่มีจำนวนสูงมีผลมาจากแนวทางของการเป็นประเทศที่เป็นกลางอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ความต้องการเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวสวิสเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

ระบบการเมืองของสวิส

ประชาธิปไตยโดยตรง ความเป็นกลาง และสหพันธรัฐ เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการเมืองของสวิส ซึ่งถือว่ามีเสถียรภาพและสมดุลมาก ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองอำนาจสองสภาของรัฐสภา และพรรคที่ใหญ่ที่สุดสี่พรรคจะเป็นตัวแทนในรัฐบาลเจ็ดคน

ระบบการศึกษาของสวิส

การศึกษาภาคบังคับใช้เวลาเก้าปีในสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นเส้นทางการศึกษาจะเข้าเรียนต่อมัธยมปลายสายสามัญ หรือฝึกงานสายอาชีพ ซึ่งการเรียสายอาชีพนั้นมีมากกว่า 300 สาขา โดยมีทั้งการเรียนภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่วิทยาลัยสายอาชีพ

การหางานในสวิตเซอร์แลนด์

ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในสวิตเซอร์แลนด์จะต้องรู้กฎระเบียบต่างๆที่แตกต่างกันไปตามประเทศต้นทางของผู้ต้องการเข้ามาอยู่อาศัย เมื่อผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆนี้แล้ว ยังมีข้อบังคับอื่นๆอีกมากของตลาดแรงงานในสวิสที่ต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้สมัครที่มีความสามารถตรงตามลักษณะของงาน 

การเดินทางรอบสวิตเซอร์แลนด์

ทั้งถนนและระบบขนส่งสาธารณะ ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีในสวิตเซอร์แลนด์ เกือบทุกมุมของประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ รถประจำทาง หรือรถไฟ ส่งผลให้ชาวสวิสเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวนมาก มีเพียงชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่เดินทางด้วยรถไฟต่อจำนวนประชากรที่มีมากกว่า สวิตเซอร์แลนด์มีขนาดเล็กนั้นหมายความว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินจึงเป็นทางเลือกที่สอง

ผู้สูงวัยในสวิตเซอร์แลนด์

มีสภาพความเป็นอยู่และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงระบบสังคมและเงินบำนาญ

การลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์

เศรษฐกิจของสวิสมีชื่อเสียงในด้านการเปิดกว้างเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและข้อบังคับมากมายสำหรับนักลงทุนต่างชาติ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเมื่อมีผู้ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือเริ่มต้นทำธุรกิจ

ขอบคุณที่มา: https://www.swissinfo.ch/eng/living-and-working-in-switzerland/46420872?utm_campaign=social_interactions&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o