เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนชาวไทย สวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการฉายภาพธงชาติไทยบนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์นอันโด่งดังในหมู่บ้านเซอร์แมตส์ (Zermatt) ในวันที่ 24 เมษายน เวลา 24.45 . เทียบเท่าเวลาไทย 05.45 . ที่ผ่านมา

 

การฉายภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความแข็งแกร่ง เพื่อมอบให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก และเพื่อเป็นการขอบคุณบุคคลที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้

เราขอส่งข้อความแห่งความหวังและกำลังใจ ไปสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน ขอให้ท่านเข้มแข็งและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

Zermatt Matterhorn

ที่มา: https://www.zermatt.ch/en/hope

#Thailand #inLOVEwithSWITZERLAND #dreamnowtravellater #ekthanaeducationservices