ระบบสาธารณสุขสวิส ยังคงเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดของกลุ่มประเทศในองค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) แต่สิ่งที่ทำให้ประเทศเดินหน้าได้ช้าลงนั้นมาจากการฉีดวัคซีนโควิด จากการรายงานข่าวต่างประเทศ

สภาวะสาธารณสุขในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในระดับสูง ประชาชนมีอายุเฉลี่ยสูงสุดในบรรดาประเทศที่ทำการสำรวจตามรายงานขององค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม อายุเฉลี่ยของประชากรได้ลดลงในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรค โดยจากอายุ 84 ปี ในปี 2019 มาเป็นอายุ 83.2 ปี ในปี 2020

องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สำรวจระบบสาธารณสุข 38 ประเทศทุกสองปี

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีการเริ่มฉีดต้นเดือนพฤศจิกายน 2021 มีประชาชนชาวสวิส 63% ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส เมื่อเทียบกับการสำรวจจาก OECD ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 65% โดยเฉลี่ย

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่อันดับ 11 ประเทศที่ได้รับวันซีนสูงสุดในกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 แต่กลับตกมาอยู่ที่ 15 ลำดับต่ำที่สุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ตามที่อธิบายไว้ในรายงานประเทศสวิตเซอร์แลนด์

“การที่ความสามารถการฉีดวัคซีนค่อนข้างช้าเป็นผลมาจากความสงสัยเกี่ยวกับวัคซีน เจ้าหน้าที่จาก OECD คุณ Michael Müller ได้กล่าวไว้ในการแถลงข่าวออนไลนด์เมื่อวันอังคาร”

สุขภาพจิตและการระบาดของโรค

จากการรายงานของกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ผลกระทบทางจิตวิทยาจากการระบาดของโรคมี “มากเป็นพิเศษ” โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลมีเพิ่มอีกเท่าตัว

กรณีเหล่านี้พบได้มากกว่าในเด็กและเยาวชน และที่เห็นชัดเจนคือความผิดปกติด้านการนอน ตามรายงานจากผู้เชี่ยวชาญสวิส

ความจริงโรงเรียนสวิสสามารถเปิดเรียนได้มานานแล้ว และมีผลตอบรับ “ดีมาก” เมื่อเทียบกับนานาชาติ คุณ Susanne Walitza ผู้อำนวยการการบริการจิตเวชเด็กและเยาวชนแห่ง Zurich ได้อธิบายไว้ในการแถลงข่าว อีกทั้งยังกล่าวอีกว่า การบริการจิตเวชเด็กและเยาวชน และมาตรการป้องกัน จำเป็นที่จะต้องทำให้เข้มแข็งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดีที่สุด ค่าใช้จ่ายสูง

โดยรวมแล้ว การบริการด้านสารธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรสุงสุดคือที่ 100% ตามทีระบุโดย OECD แต่ตอนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 98% และ 91% ของประชากรพอใจกับบริการที่ได้รับ (71% OECD)

ในส่วนของค่าใช้จ่าย ระบบสารธารณสุขสวิสมีราคาสูง คิดเป็น 11.3% ของค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP) ซึ่งมากว่าอัตราเฉลี่ยของ OECD ที่ 8.8% ตามรายงานข่าว

ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำลังอยู่ในสัปดาห์ของการทำความเข้าใจกับประชนอย่างหนัก ประเทศกำลังจัดให้มีการทำโหวตทั่วประเทศในวันที่ 28 พฤศจิกายน เพื่อให้มีการริเริ่มการพยาบาล เป็นการเรียกร้องให้วิชาชีพพยาบาลได้รับการฝึกอบรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ขอบคุณที่มา: https://www.swissinfo.ch/eng/report–swiss-health-system-still-one-of-the-best/47097148?utm_campaign=news&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=o