Kunn Pada Singhapalin
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการโรงแรม ประเทศไทย เครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล

คุณภาดา สิงหะผลิน เลือกเรียน การโรงแรมที่สวิส Glion
จากก้าวแรกในวันวานสู่ความสำเร็จในวันนี้

ใครก็ตาม ถ้าได้ทำงานด้านบริการโรงแรมแล้ว อยู่ได้เกิน 5 ปี ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในวงการนี้ได้ตลอดไป เพราะงานโรงแรมเป็นงานที่หนัก ใช้เวลาทำงานอยู่ภายในโรงแรมนาน บางคนอาจจะไม่ชอบ ไม่สามารถที่จะมีชีวิตปกติเหมือนงานทั่วไป วันหยุดไม่ได้หยุด ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนานทำงานวันละมากกว่า 12 ชั่วโมง ใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมมากกว่าบ้าน ต้องถือว่าโรงแรมคือบ้าน บ้านคือโรงแรม เพราะชีวิตอยู่ที่นี่

แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีแผนกับตัวเองเสมอว่า ต้องการจะทำอะไร คิดและตั้งใจไว้ว่า งานที่ทำในอนาคตจะต้องเป็นงานโรงแรมและต้องเดินทางออกต่างประเทศ โชคดีที่ผู้บริหารโรงแรม แชงกรีลา ให้โอกาสนี้มาตลอด ระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ทำงานมาก็ได้เดินทางมาตลอด ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเช่นกัน

เหตุที่ชอบเดินทางและอยากทำงานโรงแรม เพราะคุณพ่อเป็นผู้บริหารอยู่การบินไทย แล้วผมได้เดินทางไปไหนๆกับคุณพ่อด้วย เคยได้พักโรงแรมหลายแห่งทั่วโลกก็เกิดความคิดต้องการทำงานโรงแรม เพราะชอบที่จะพักโรงแรม

เพิ่งมารู้ภายหลังว่า การเป็นคนทำงานบริการที่โรงแรม กับการได้เดินทางเข้ามาเป็นผู้พักในโรงแรมนั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนพักจะได้รับความสะดวกสบายทุกอย่าง แต่ผู้ที่ทำงานโรงแรมนั้น จะต้องทำงานหนักมาก เพื่อให้ผู้เข้าพักพึงพอใจและสะดวกสบายที่สุด

เมื่อเข้ามาทำงานแล้ว จึงรู้ว่า ผู้เข้าพักจะมีอารมณ์หนึ่ง แต่ผู้ให้บริการ จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอีกอารมณ์หนึ่ง เส้นทางการเดินทางเข้าสู่วิถีชีวิตของนักการโรงแรม นั้นได้ลาออกจากคณะนิติศาสตร์จุฬา ปีที่หนึ่ง เพื่อไปศึกษาต่อวิชา การโรงแรมที่สวิส ด้วยมีความตั้งใจอยากไปเรียน การโรงแรมที่สวิส จึงไม่ได้สนใจที่จะเลือกนิติศาสตร์

ที่สอบผ่าน “เอนทรานซ์” เข้าไปมหาวิทยาลัย ก็เพราะอยากให้ครอบครัวได้เห็นว่า ทำได้แล้ว พอเข้าได้ก็จบ แต่สิ่งที่อยากเรียนจริงๆคือ การโรงแรมที่สวิส จึงตัดสินใจเลือกเรียน การโรงแรมที่สวิส แทนการเป็นนักกฏหมาย

เริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศ ปีแรกจะหนักไปในทางเรื่องเรียนภาษาฝรั่งเศส อยู่นานถึง 1 ปีหลังจากนั้น ก็เข้าเรียน การโรงแรมที่สวิส ที่โรงเรียน Les Roches จนสำเร็จการศึกษาได้คุณวุฒิ Diploma สาขา Hotel Management เหตุผลที่เลือกเรียนเพราะรู้มาว่า เป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ดีระดับโลกถ้าจะเรียน ก็อยากเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด

หลังจากจบมาก็มาทำที่ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนดิเนนตัล แล้วก็มาเริ่มทำที่ แชงกรีลา ทำอยู่ที่นี่ได้ 3 ปี ก็ได้ไปต่างประเทศ เพราะได้เดินทางเข้าพบ Vice-president แล้วบอกว่า ผมขอเวลาพูด 5 นาที เพื่อจะบอกท่านว่า ผมอยากไปทำงานต่างประเทศ

การที่ไปเรียนการโรงแรมที่สวิสโดยตรงอย่างที่ได้เรียนมาก็ช่วยได้มากที่จะส่งให้ผมมาถึงวันนี้ได้เพราะถ้าทำงานการโรงแรมแต่ไม่ได้เรียนมา เหมือนมองไม่เห็นภาพใหญ่ ซึ่งต่างกันกับที่ได้เรียนมาโดยตรง การเรียนการโรงแรมที่สวิส ตามที่ร่ำเรียนมา มีภาคปฎิบัติ ก็เลยทำให้ได้ประสบการณ์มากกว่าคนอื่น