Undergraduate Programs

 

Diploma: Business & Hospitality Management

Admission Requirements:

 • จบการศึกษาระดับมัธยมต้น
 • IELST 5.0 หรือ เทียบเท่า
 • อายุ 17 ปีขึ้นไป

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 1 ปี ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและกำลังมองหาอาชีพสายการบริหารจัดการการโรงแรม/การท่องเที่ยว หรือธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมระหว่างประเทศ และสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการทางธุรกิจและการจัดการ ใช้เวลาเรียน 1 เทอมจาก 20 สัปดาห์ ฝึกงานอีก 4-6 เดือนพร้อมจ่ายค่าแรงในสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ

 

Higher Diploma: Business & Hospitality Management (Year Two)

Admission Requirements:

 • H.M.S. Diploma หรือเทียบเท่า
 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

ปีที่สองนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพด้านการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการการโรงแรม และธุรกิจระหว่างประเทศอื่นๆ นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะในการจัดการธุรกิจ รวมถึงวิชาเกี่ยวกับบัญชี การขาย การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใช้เวลาเรียน 1 เทอมจาก 20 สัปดาห์ ฝึกงานอีก 4-6 เดือนพร้อมค่าแรง หลังจากจบโปรแกรมสองปีที่ H.M.S. Business and Hotel Management School  นักเรียนสามารถไปต่อได้ทั้งโปรแกรม BA การโรงแรมและการบริหารจัดการหรือโปรแกรม BA การจัดการธุรกิจระดับโลกในปีสุดท้าย

 

BA Degree: Hotel & Hospitality Management (Year Three)

Admission Requirements:

 • H.M.S. Higher Diploma หรือเทียบเท่า
 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการโรงแรม ให้นักเรียนทุกคนได้มีวุฒิการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับนายจ้าง ทักษะและความสามารถในการเข้าสู่โลกของการทำงานสามารถนำไปใช้กับอาชีพที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการบริหารการโรงแรม ผู้ที่จบการศึกษาอาจเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานได้ทั้งในองค์กรณ์ภาครัฐและเอกชน รวมถึง ภายในโรงแรม การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่างๆ

 

Postgraduate Programs

 

Postgraduate Diploma in Hospitality Management

Admission Requirements

 • วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
 • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

H.M.S โปรแกรมปริญญาโทในสาขาวิชาการบริหารจัดการการโรงแรม ได้ออกแบบมาให้สำหรับคน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่ต้องการทำสายอาชีพการจัดการการโรงแรมในอุตสาหกรรมการโรงแรมนี้ แต่จบจากปริญญาตรีสาขาอื่น และไม่เก่งภาษาอังกฤษ อีกกลุ่มคือผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสำหรับโปรแกรม M.Sc.in International Hospitality Business Management หรือเปลี่ยนสายอาชีพสู่การจัดการโรงแรมระดับนานาชาติและอุตสาหกรรมการโรงแรม

การอบรบที่ได้รับค่าตอบแทน การฝึกงานช่วง 4-6 เดือน เป็นโอกาสการเรียนรู้ทั้งหลักสูตรที่สูงกว่าทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ระหว่างการฝึกงานที่สวิส นักเรียนจะได้รับเงินเดือน 2,212 สวิตฟรังก์ ต่อเดือน ผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาจะได้รับการประเมินโดยนายจ้าง

 

M.Sc. Degree in International Hospitality Business Management

Admission Requirements

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ หรือ H.M.S
 • PG Diploma หรือ RGU Graduate Certificate
 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

โปรแกรม M.Sc. ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาสายอาชีพ โอกาสสำหรับเพิ่มพูนความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการโรงแรมขั้นสูง ซึ่งสามารถเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพได้ นักเรียนจะได้เจอกับกรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบและแนวคิดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาความสามารถที่จำเป็น เพื่อการประสบความสำเร็จในสายอาชีพการโรงแรม การบริการและธุรกิจ

 

Graduate Certificate in Hospitality Business Management

Admission Requirements

 • อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
 • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมนี้จะให้ผู้สมัครที่ไม่มีปริญญาตรี เรียน 4 วิชาหลักในระดับสูง ในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าเรียนโปรแกรม Sc. International Hospitality Business Management หรือ M.Sc. Global Business Management.

 

MBA Dual Degree

Admission Requirements

 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

The B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับมหาวิทยาลัย John เปิดสอนหลักสูตร MBA สำหรับผู้ประกอบอาชีพอายุน้อย เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการบริหารและความสามารถผ่านการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจ

สวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านของอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสที่จะได้เรียนหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และได้สำรวจความหลากหลายในการพัฒนาหลายๆส่วนผ่านกรณีศึกษา ข้อมูล และโครงการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้กับการประกอบอาชีพได้จริง โปรแกรม MBA Dual ประกอบไปด้วยการศึกษา 6 เดือน ซึ่งตามมาด้วยการวิจัย ช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาเชิงลึก การวิจัยสามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาการฝึกงาน 6 เดือน ในสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเพิ่มประสบการณ์ทำงานอีกวิธีหนึ่งคือ นักเรียนอาจกลับไปเรียนที่โปรแกรมนี้ ซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการและต้องการจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้

 

B.H.M.S. MBA Specializations

B.H.M.S มี 3 โปรแกรมเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ควบคู่กับโปรแกรม MBA ทั่วไป

 

International Hospitality Management

โปรแกรมเฉพาะทางด้าน International Hospitality Management เป็นโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย นักเรียนจะได้พบกับความหลากหลาย และความซับซ้อนของการบริจัดการการโรงแรมระดับโลก ให้โครงสร้างของอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมและโครงสร้างตลาด ซึ่งทำให้ธุรกิจพัฒนาและดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจโลกาภิวัตน์และการโรงแรมทั่วโลก, การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม, เทคโนโลยี, ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม

 

Global Marketing

โปรแกรมนี้นักเรียนจะมีโอกาสจากเครื่องมือดิจิทอลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Twitter, Linkedin, เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาด

 

Innovation and Entrepreneurship

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงสาระสำคัญของความคิดทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพิเศษ เมื่อต้องการมีธุรกิจใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้น เช่น การพัฒนาความคิดทางธุรกิจ, แบบแผน, กระบวนการต่างๆ เป็นต้น