Undergraduate Programs

Diploma in Business & Hospitality Management

Admission Requirements:

 • จบการศึกษามัธยมตอนต้น
 • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • อายุขั้นต่ำ 17 ปี

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 1 ปี ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและกำลังมองหาอาชีพสายการบริหารจัดการการโรงแรม/การท่องเที่ยว หรือธุรกิจระหว่างประเทศ และโปรแกรมนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมระหว่างประเทศ และสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการทางธุรกิจและการจัดการ ใช้เวลาเรียน 1 เทอมจาก 20 สัปดาห์ ฝึกงานอีก 4-6 เดือนพร้อมจ่ายค่าแรงในสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ

Higher Diploma: Business & Hospitality Management (Year Two)

Admission Requirements:

 • H.M.S. Diploma หรือเทียบเท่า
 • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

ปีที่สองนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพด้านการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการการโรงแรม และธุรกิจระหว่างประเทศอื่นๆ นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะในการจัดการธุรกิจ รวมถึงวิชาเกี่ยวกับบัญชี การขาย การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใช้เวลาเรียน 1 เทอมจาก 20 สัปดาห์ ฝึกงานอีก 4-6 เดือนพร้อมค่าแรง หลังจากจบโปรแกรมสองปีที่ H.M.S. Business and Hotel Management School  นักเรียนสามารถไปต่อได้ทั้งโปรแกรม BA การโรงแรมและการบริหารจัดการหรือโปรแกรม BA การจัดการธุรกิจระดับโลกในปีสุดท้าย

BA Degree: Global Business Management (Year Three)

Admission Requirements:

 • B.H.M.S. Higher Diploma หรือเทียบเท่า
 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

โปรแกรมนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบไปมีทักษะและวุฒิการศึกษาที่น่าสนใจให้กับผู้จ้างงานในหลากหลายสาขาธุรกิจระดับโลก เช่น การขายและการตลาดระหว่างประเทศ, การเงินและการควบคุม, การธนาคาร, ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

 

Postgraduate Programs

 

M.Sc. Degree Global Business Management

Admission Requirements

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ หรือ H.M.S. PG Diploma หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต RGU
 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

The M.Sc. in Global Business Management มุ่งเน้นไปที่นักเรียนระดับปริญญาตรี โดยมีหรือไม่มีประสบการณ์การทำงานก็ได้ เน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจัดการมนุษย์ในทุกวันนี้ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ให้นักเรียนได้ศึกษาในระดับสูงและเป็นนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะและมีวินัยสำหรับตำแหน่งผู้จัดการในการบริการและในอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

MBA Dual Degree

Admission Requirements

 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

The B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับมหาวิทยาลัย John เปิดสอนหลักสูตร MBA สำหรับผู้ประกอบอาชีพอายุน้อย เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการบริหารและความสามารถผ่านการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างธุรกิจ

สวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านของอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสที่จะได้เรียนหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และได้สำรวจความหลากหลายในการพัฒนาหลายๆส่วนผ่านกรณีศึกษา ข้อมูล และโครงการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้กับการประกอบอาชีพได้จริง โปรแกรม MBA Dual ประกอบไปด้วยการศึกษา 6 เดือน ซึ่งตามมาด้วยการวิจัย ช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาเชิงลึก การวิจัยสามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาการฝึกงาน 6 เดือน ในสวิตเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเพิ่มประสบการณ์ทำงานอีกวิธีหนึ่งคือ นักเรียนอาจกลับไปเรียนที่โปรแกรมนี้ ซึ่งโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ด้านการจัดการและต้องการจะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้

 

B.H.M.S. MBA Specializations

B.H.M.S มี 3 โปรแกรมเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ควบคู่กับโปรแกรม MBA ทั่วไป

 

International Hospitality Management

 • โปรแกรมเฉพาะทางด้าน International Hospitality Management เป็นโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย นักเรียนจะได้พบกับความหลากหลาย และความซับซ้อนของการบริจัดการการโรงแรมระดับโลก ให้โครงสร้างของอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมและโครงสร้างตลาด ซึ่งทำให้ธุรกิจพัฒนาและดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจโลกาภิวัตน์และการโรงแรมทั่วโลก, การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม, เทคโนโลยี, ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม

 

Global Marketing

 • โปรแกรมนี้นักเรียนจะมีโอกาสจากเครื่องมือดิจิทอลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook, Twitter, Linkedin, เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาด

 

Innovation and Entrepreneurship

 • โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงสาระสำคัญของความคิดทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพิเศษ เมื่อต้องการมีธุรกิจใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้น เช่น การพัฒนาความคิดทางธุรกิจ, แบบแผน, กระบวนการต่างๆ เป็นต้น