ซอมเมอลิเย่ร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยแขกในภัตตาคารชั้นนำเลือกจับคู่ไวน์กับอาหารได้อย่างลงตัวที่สุด จะมีที่ไหนเหมาะกับการเรียนรู้เรื่องไวน์ไปมากกว่าNapa Valley ในแคมปัส California ของสถาบัน  CIA  หลักสูตรประการศนียบัตรสาขาไวน์และเครื่องดื่มของเราใช้เวลาเรียนสองภาคการศึกษา ครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวน์ เช่น การจัดการเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ การปลูกองุ่น ไวน์ในยุคเก่าและใหม่ สุรากลั่น และธุรกิจไวน์ระดับโลก คณาจารย์ที่ CIA มีประสบการณ์การทำงานจริงในแวดวงไวน์ มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งระดับสูงในธุรกิจนี้ในอนาคต หลังจากจบการศึกษา คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์และการจัดการเครื่องดื่ม และยังมีความสามารถในการเลือกไวน์และเครื่องดื่มให้เหมาะกับภัตตาคารทั้งระดับไฮเอนด์และแคชชวล

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ ทั้งเก่าและใหม่ ทุกพื้นที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะยุโรปตะวันออก เอเชีย หรือ ลิแวนต์
 • เรียนรู้การหมักดองประเภทต่างๆ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สุรากลั่น รวมทั้งหลักการผสมเครื่องดื่ม
 • ได้ชิม จับคู่ วิเคราะห์ และเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมรสชาติซึ่งกันและกันระหว่างอาหารกับเครื่องดื่ม
 • เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและซอมเมอลิเยร์ที่ Rudd Center for Professional Wine Studies
 • ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับนักทำเหล้าองุ่น นักกลั่นเหล้า และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทไวน์และเครื่องดื่มระดับเวิล์ดคลาสจากทั่วโลก

+ หลักสูตรไวน์และเครื่องดื่ม CIA WINE AND BEVERAGE GRADUATE CERTIFICATE PROGRAM (WBGC)

 • อายุอย่างน้อย 21 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากเป็นสาขาการบริหารธุรกิจบริการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบปริญญาตรีสาขาอื่นก็สามารถสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรนี้ได้เช่น แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไวน์และเครื่องดื่ม

+ หลักสูตร PROCHEF® CERTIFICATION

 • ระดับ 1 ProChef Level I
 • ระดับ 2 ProChef Level II
 • ระดับ 3 ProChef Level III

+ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนหลักสูตร PROCHEF® CERTIFICATION PREP CLASS

 • ระดับ 1 Level I 
 • ระดับ 2 Level II