ศิษย์เก่าของ CIA ปัจจุบันอยู่ในระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  ไม่ว่าจะเป็นเชฟขื่อดัง เจ้าของภัตตาคารอาหารชั้นนำ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทธุรกิจบริการชั้นนำ นักวิจัยด้านอาหาร สไตล์ลิสท์อาหาร  ทำงานในวงการบันเทิงหรือสื่อ นักเขียนหนังสืออาหาร อาจารย์ และอื่นๆอีกมากมาย ปริญญาของ CIA คือใบเบิกทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้จ้างงานรู้จักนักเรียนที่จบจากสถาบันของเรามากที่สุดในธุรกิจนี้

อนุปริญญาและปริญญาตรี

สำหรับระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรีนั้น เราเปิดสอนทั้งหมด 5 สาขาหลักด้วยกัน ได้แก่  1) ศิลปะการทำอาหาร 2) ศิลปะการทำขนมปังและขนมอบ 3) ธุรกิจและการบริหาร 4) ศิลปศาสตร์และการศึกษาด้านอาหาร 5) วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

+ ศิลปะการทำอาหาร

  • อนุปริญญา ในแคมปัส New York / California / Texas

+ ศิลปะการทำขนมปังและขนมอบ

  • อนุปริญญา ในแคมปัส New York / California / Texas

+ ธุรกิจและการบริหาร

  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจอาหาร ในแคมปัส New York และ Singapore
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจบริการ ในแคมปัส  New York

+ ศิลปศาสตร์และการศึกษาด้านอาหาร

  • ปริญญาตรี สาขาการศึกษาอาหารประยุกต์

+ วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร