EU Business School

EU Business School  ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เปิดรับนักเรียนนานาชาติ และมีหลากหลายแคมปัสทั่วโลก คลาสเรียนชนาดเล็ก การเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ สอนด้วยหลักสูตรอเมริกันและยุโรป ทั้งในระดับปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ / ศิลปศาสตร์บัณฑิต / วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ / วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) และปริญญาเอก

วิชาเอก ได้แก่ บริหารธุกิจ  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การบริหารการท่องเที่ยว ธุรกิจและการเงิน การบริหารกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการ  ธุรกิจออนไลน์ และอื่นๆ

นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรพื้นฐานด้านธุรกิจระยะเวลา 1 ปี ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี EU Business School มีเครือข่ายทั่วโลก มีแคมปัสหลักอยู่ที่เมืองมองเทรอซ์และเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองบาร์เซโลนาในสเปน และมิวนิค ในเยอรมัน นักเรียนสามารถโยกย้ายไปเรียนต่่างแคมปัสได้ รวมทั้งยังเข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างแคมปัสทั้งในเครือ EU Business School และสถาบันพันธมิตรอื่นๆในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน เม็กซิโก บราซิล คาซัคสถาน  แคนาดา รัสเซีย และอื่นๆ

EU Business School มีนักเรียนมากกว่า 100 เชื้อชาติ ส่งผลให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นนานาชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีที่อนาคต ทุกคอร์สสอนโดยคณาจารย์คุณภาพสูงมากประสบการณ์ โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน หลักสูตรมีความยืดหยุุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับนักเรียน สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติของวิชาธุรกิจนั้น โรงเรียนเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา เพื่อทำให้นักเรียนมองเห็นภาพจริง พร้อมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้นักเรียนเตรียมพร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจหลักจบการศึกษา