หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาการสื่อการตลาดธุรกิจแฟชั่น
 • มิลาน (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขา แฟชั่นดีไซน์
 • มิลาน โรม  (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการสื่อสารธุรกิจแฟชั่น
 • ฟลอเรนซ์ (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาแฟชั่น สไตลิสต์
 • มิลาน (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบเครื่องประดับ
 • มิลาน  (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบภายใน
 • มิลาน โรม  (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบยานพาหนะ
 • ตูริน (3 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบยานยนตร์
 • ตูริน (3 ปี)  | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มิลาน  (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบวิดีโอ 
 • โรม (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการถ่ายภาพ
 • มิลาน (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขากราฟิกดีไซน์
 • มิลาน (3 ปี) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท

IED Management Lab

 • สาขาบริหารธุรกิจสำหรับอีเว้นท์ศิลปะและวัฒนธรรม
 • เวนิส  (6 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการจัดการการตลาดธุรกิจลัคชัวรี่ 
 • โรม  (12 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการสื่อสารและการจัดการแบรนด์
 • มิลาน (12 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการประชาสัมพันธ์และอีเว้นท์แฟชั่น
 • ฟลอเรนซ์  (12 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขากราฟฟิคดีไซน์ 
 • ฟลอเรนซ์ (12 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาสถาปัตยกรรมยั่งยืน – อาคารอัจฉริยะ และ เมืองนวัตกรรม
 • ตูริน (9 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบยานพาหนะ
 • ตูริน  ( 2 ปี ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาออกแบบเรือยอร์ช
 • ตูริน (9 เดือน หรือ ภาคปกติ ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • สาขาการจัดการศิลปะ
 • ฟลอเรนซ์ (12 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • การออกแบบการโรงแรม และ การจัดการกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยว อาหารและไวน์
 • ฟลอเรนซ์ (12 เดือน หรือ ภาคปกติ) | หลักสูตรภาษาอังกฤษ