SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern เป็นโรงเรียนด้านการโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกมานานกว่า 100 ปีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในด้านความทุ่มเท ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้จัดการตำแหน่งระดับสูง

SHL ก่อตั้งขึ้นในปี 2452 เป็นสถาบันการจัดการด้านโรงแรมระดับแนวหน้าในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เราปูทางพรสวรรค์ของเยาวชนให้กลายเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจในเวทีโลก ขณะนี้เราฉลองครบรอบ 110 ปีด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เปิดประตูในด้านการโรงแรมที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการจากทั่วโลกในอนาคต เราขอเชิญคุณมาสัมผัสชีวิตนักศึกษาที่ SHL ที่น่าตื่นเต้นในลูเซิร์นที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวสวิส

SHL BACHELOR

THE SPRINGBOARD FOR ENTHUSIASTIC GLOBAL HOTELIERS AND HOSPITALITY PROFESSIONALS

SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนบริหารการโรงแรมของสวิสแห่งแรกและเป็นหนึ่งในสองสาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการโรงแรมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลและสอดคล้องกับ Bologna Declaration ในฐานะที่เป็นโรงเรียนการจัดการโรงแรมแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Applied Sciences and Arts Lucerne (HSLU) นักเรียนของ SHL ได้รับการรับรองความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาตลอดจนการรับรองวุฒิปริญญาในยุโรปและทั่วโลก หลักสูตร SHL Bachelor in Hospitality Management คือหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเป็นเวลาสี่ปีรวมถึงการฝึกงานแบบจ่ายเงิน 2 ครั้ง

  • YEAR 1

ภาคการศึกษาแรกคือการวางรากฐาน นักเรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับโลกที่น่าสนใจของโรงแรม ด้วยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์และทฤษฎีใน F&B นักเรียนสามารถผนวกรวมทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญด้านการต้อนรับเข้าด้วยกันทั้งในความคิดและการกระทำ ในระหว่างก่อนฝึกงานนักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือและการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการฝึกงานที่น่าตื่นเต้น

  • YEAR 2

ในภาคการศึกษาที่ 3 จะเน้นเกี่ยวกับด้านห้องพัก พร้อมกับแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกทำความสะอาด ภาคการศึกษานี้จะครอบคลุมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเงินในการบริหารจัดการแผนกหลักของโรงแรม

  • YEAR 3

2 ภาคการศึกษาต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการธุรกิจและการบริหารการจัดการโรงแรมโดยเน้นการสร้างและรักษาเสถียรภาพทางการเงินด้วยการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง การวิจัยเป็นรายบุคคลและกลุ่มสนับสนุนการสะท้อนเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับวิชาที่ศึกษาและจะได้เขียนแผนธุรกิจของตัวเองในกลุ่มเล็กๆอีกด้วย ด้วยหลักสูตรเฉพาะทางที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 6 นักเรียนจะสามารถเลือกภาคการศึกษาได้ตามความต้องการของตนเอง

  • YEAR 4

ในช่วงสองภาคการศึกษาสุดท้ายจะเน้นไปที่การศึกษาในเชิงลึกด้านการจัดการการเงินและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการศึกษาวิจัยทางวิชาการและคณิตศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะที่จำเป็นอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในระดับสากล นอกจากนี้นักเรียนจะได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของหัวข้อที่ครอบคลุมตลอดหลักสูตรโดยการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีของแต่ละบุคคล