กลียอง การโรงแรมระดับโลก ในสวิตเซอร์แลนด์ การันตีคุณภาพจากศิษย์เก่าคนดัง

Glion สถาบันระดับโลก

Glion Institute of Higher Education หรือ GIHE สถานศึกษาที่เก่าแก่และดีที่สุดท๊อป 3 ของโลก ทำการเปิดสอนเรื่องการจัดการบริหารการท่องเที่ยว กีฬา อีเว้นท์ และบันเทิง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาโท ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพออกมาอย่างมากมายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ม.ล. นันทิกา: ที่นี่ถือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมาก มีคนสวิสฯ และคนฝรั่งเศสจริงๆ ประมาณ 20% นอกนั้นเป็นชาวต่างชาติหมด ที่นี่ทำให้เราได้รู้จักคนหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับงานโรงแรม และงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งวิธีการเรียนการสอนของเขาเอาจริงมาก ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วจะจบ ต้องมีความสามารถจริงๆ อันนี้แหละที่ทำ
ให้ GLION ได้รับการยอมรับ

คุณภาดา: สมัยก่อนคุณพ่อทำงานการบินไทย ผมเลยมีโอกาสเดินทางและได้ไปพักโรงแรม เลยมีความรู้สึกว่าชิวิตคนโรงแรมน่าจะสนุก แล้วมันเป็นความฝันวัยเด็กอยู่แล้ว จึงไปเลือกศึกษาต่อด้านนี้และมีคนว่า GLION ดีที่สุด ก็เลยตอบโจทย์ แม้แต่ละสถาบันจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มองว่า GLION มีความโดดเด่นคือ มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอันเข้มข้น ทั้งในโรงแรมจริงและภายในสถาบัน ทำให้มีประโยชน์มากเมื่อเราออกมาสู่โลกของการทำงานจริง

คุณภาวิณี: เด็กที่เรียนจะเป็นเด็กที่มาจากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลายของคนชาติอื่นๆ ที่สำคัญทุกคนเป็นมิตรและน่ารักมาก ช่วยให้การเรียนง่ายขึ้นเยอะ อีกทั้ง GLION มีหลักสูตรที่ผสมผสานกันได้ดี ทั้งภาควิชาการและการฝึกงาน ภาควิชาการมีเนื้อหาที่หลากหลาย สอนหลักสูตรแบบองค์รวม คือให้รู้ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงหลักสูตร ระดับผู้บริหาร โดยเฉพาะเนื้อหาที่ถือว่าเข้มข้นกว่าสถาบันอื่นๆ

 

สิ่งที่ได้มากกว่า “ความรู้”

GLION ไม่เพียงมอบความรู้ แต่เสริมสร้างทักษะ พัฒนาความคิด ความเข้าใจ ทฤษฎีการจัดการที่ร่วมสมัย และการรวมกันอย่างสมบูรณ์ของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณของ GLION ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

ม.ล.นันทิกา: หลังจากที่กลับมาก็ได้ไปทำงานที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 1 ปี จากนั้น ได้ย้ายไปทำงานที่สายการบินแอร์ฟรานซ์ ซึ่งเป็นงานภาคปฏิบัติที่ชื่นชอบ หากถามว่าหลักสูตรที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆ คือหลักสูตรที่เราเลือกไปเทรนอยู่ที่สวิสแอร์ อยู่ 3 เดือน และก็ได้หลักสูตรนั้นมาใช้ในการทำงานที่แอร์ฟรานซ์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกับหน้าที่งานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เราก็ได้นำความรู้ในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาปรับใช้ได้เช่นกัน

คุณภาดา : การเรียนที่ GLION ต้องมีวินัย มีความอดทน สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างพื้นฐานให้แน่น เพราะหลักสูตรของ GLION มีทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติเองที่ช่วยให้เรารู้ชัดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ GLION สอนคือ หัวใจของงานบริการ เป็นสิ่งสำคัญมาก ยิ่งเราทำงานตรงสาย (การโรงแรม) สิ่งนี้ยิ่งถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดที่ได้รับมา

คุณภาวิณี: นอกจากความรู้ในเรื่องการโรงแรม อีกสิ่งหนึ่งคือ หลักในการทำงานกับคน เพราะงานด้านนี้เราต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก แล้วที่ GLION ก็เต็มไปด้วยผู้คนนานาชาติ ทำให้เวลาเรียน เราได้ศึกษาวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ไปด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์ อีกสิ่งหนึ่งคือ เรื่องภาษา นอกเหนือจากภาษาฝรั่งเศสที่กำลังเรียนอยู่ ยังได้ฝึกภาษาอื่นๆ กับเพื่อนจากหลายประเทศ และ GLION ยังสอนให้เป็นคนทำงานเป็น คือ เรียนแล้วทำได้จริง ซึ่งตรงนี้มาจากหลักสูตรของ GLION

ความประทับใจที่มีต่อ GLION

ที่นี่ล้วนเต็มไปด้วยความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาอันเข้มข้น ความหมากหลายของนักศึกษาที่มีมากกว่า 90 ประเทศ หรือบรรยากาศภายในสถาบันอันงดงาม แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความประทับใจสูงสุดคงอยู่ที่ความภูมิใจของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้

ม.ล.นันทิกา: ประทับใจที่สุดคือได้ฝึกงานกับสายการบิน สวิสแอร์ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง รวมถึงการทำ thesis เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะเราได้เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจริงๆ แต่สิ่งที่สำคัญสุด คือ ความประทับใจในคุณภาพของอาจารย์ ที่ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ทำให้นักเรียน นักศึกษาแข็งแกร่งเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง
คุณภาดา: GLION เป็นโรงเรียนประจำ การได้อยู่กับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งผมเป็นคนเอเชียคนเดียวในรุ่น จึงได้อยู่กับคนต่างชาติ 30-40 เชื้อชาติ ทำให้ได้รู้จักกันดีขึ้น รู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากขึ้น ผมว่ามันสำคัญกว่าวิชาการด้วยซ้ำไป

คุณภาวิณี: นอกจากวิวทิวทัศน์อันงดงาม วิชาเรียนของ GLION ยังสนุกสนาน ไม่เพียงแค่เลขหรือวิทย์ แต่มันมีทั้งภูมิศาสตร์ของโลก การเมืองแต่ละประเทศ เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับการโรงแรมอย่างเราคาดไม่ถึง ซึ่งที่ GLION ได้สอน แต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว คือความประทับใจและภูมิใจที่ได้มาศึกษาต่อ ณ ที่ สถาบันแห่งนี้

นี่คือคำบอกเล่าของผู้ผ่านหลักสูตรอันเยี่ยมยอดจาก GLION สถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ผ่านการแนะแนวการศึกษาจาก บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ตัวแทนสถาบันการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่พร้อมให้การดูแลนักศึกษาทุกท่านอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด เพื่อปูทางความสำเร็จสู่อนาคตอันยาวไกล