เรียนต่อ Switzerland ด้านการบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการที่ เลส์ โรชส์ (Les Roches International School of Hospitality Management) 

 

1.  Swiss Hospitality Education

Switzerland ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของหลักสูตรการศึกษาการบริหารการจัดการธุรกิจการบริการ หรือที่หลายๆคนเรียกติดปากกันว่า การโรงแรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในแง่ของทฤษฎี แต่ในขณะเดียวกันก็ผสมผสานรูปแบบและแนวคิดใหม่ๆที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นการเลือก เรียนต่อ Switzerland จะทำให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพธุรกิจบริการระดับนานชาติอย่างมั่นใจ

 

 2.  Reputation

จากผลการสำรวจการจ้างงานของผู้จัดการโรงแรมระดับ 5 ดาว Les Roches ถูกจัดเป็นอันดับ 2 ในหมู่สถาบันฝึกสอนการบริหารธุรกิจการบริการทั้งหมด ด้านการผลิตบุคลากรเพื่อธุรกิจบริการระดับนานาชาติยอดเยี่ยม โดยสถิติแล้วมีแค่ 3 สถาบันเท่านั้นที่ติดอันดับ’’ (TNS Global Survey, September 2010).

 

3.  Accreditation

LesRoches ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย New England Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึ่งมีเพียง 1 ใน 6 สมาคมระดับภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

 

4. Industry Connections

ในแต่ละภาคของการศึกษา จะมีโรงแรมในเครือระดับชาติ  และบริษัทเอกชนชั้นนำเข้ามาที่สถาบันเพื่อสัมภาษณ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นบุคลากรของบริษัท

 

5. Balanced Curriculum

Les Roches มีหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับ Undergraduate และ Postgraduate โดยแบ่งเป็น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการฝึกงานในบริษัทชั้นนำ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการเรียน ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ส่วนการเรียนในระดับ MBA หลักสูตรจะครอบคลุมทักษะการบริหารการจัดการและทักษะความเป็นผู้นำโดยการ เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 

6. The “Les Roches Way of Life”

ในแต่ละปี Les Roches มีนักศึกษาที่อยู่ในแคมปัสและอยู่ในระหว่างฝึกงานรวมกว่า 1,400 คน มาจาก กว่า 90 ประเทศทั่วโลกที่เรียน ทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง ดังนั้น จะทำให้การมา เรียนต่อ Switzerland ไม่ใช่การเรียนรู้เกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว แต่นักเรียนยังได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนจากประเทศอื่นๆ ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และ ภาษา ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน เคารพในความแตกต่าง แลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน คุ้นเคยกับการทำงานกับคนต่างชาติ และที่สำคัญ ได้เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมการทำงานระดับนานาชาติ

 

7. Campus and Facilities

ผุ้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมา เรียนต่อ Switzerland สามารถวางใจในความปลอดภัยได้ เพราะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่นับได้ว่าแทบไม่มีอาชญากรรมเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ Les Roches ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ในเทือกเขาแอลป์ โรงเรียนจัดเตรียมหอพักภายในวิทยาเขต ทำให้ดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายในหอพักนักเรียน และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนต่างๆ  นอกเหนือจากการเรียนแล้ว โรงเรียนยังใส่ใจสุขภาพของนักเรียน จึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่หลากหลายไว้ให้นักเรียนอีกด้วย

 

8. Experienced Faculty

นักศึกษาจาก Les Roches สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสาขาที่เรียน จากคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ในวิชาที่ฝึกสอน และความสามารถในการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

9. Alumni Network

Les Roches มีสมาคม ศิษย์เก่า Les Roches Alumni Association ที่มีเครือข่ายและทำงานอยู่ใน กว่า 115 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถ ติดต่อ และให้คำปรึกษา ซึ่งกันและกันได้ผ่านเวบไซด์

 

10. Global Campuses and Partnerships

เนื่องจาก Les Roches เป็นหนึ่งในสถาบันในเครือ Laureate International University ที่มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรและแคมปัสอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ Spain, China, Australia และ Jordan ที่ภูมิใจเสนอทางเลือกให้นักศึกษาด้วยการโอนย้ายการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ได้ รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกในด้านบริหารธุรกิจการบริ การ ในการสำรวจการว่าจ้างผู้จัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวทั่วโลก ผลปรากฎว่า เลส์โรชส์ อยู่ในระดับ 2 จาก 3 อันดับที่ได้รับการว่าจ้างจากนานาชาติ (สำรวจโดยสถาบัน TNS Global Survey, กันยายน 2553)

อะไรที่ทำให้ เลส์โรชส์แตกต่างจากที่อื่น

  • เป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันชั้นนำของโลกทางด้านอาชีพธุรกิจบริการนานาชาติ
  • เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
  • มีวิทยาเขตที่มีทิวทัศน์ล้อมรอบด้วยภูเขาอย่างสวยงาม
  • เข้าใจลึกซึ้งในการบริหารโรงแรมและการฝึกปฏิบัติจริง  (การฝึกปฏิบัติจริงใช้เวลา 18 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรการโรงแรมระดับปริญญาตรี)
  • ได้รับการรับรองวิทยะฐานะระดับมหาวิทยาลัยโดย  the New England Association of Schools and Colleges (NEASC)
  • มีนักเรียนนานาชาติกว่า 90 สัญชาติ ที่ทำให้ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างน่าสนใจ
  • สามารถโอนย้ายหน่วยกิตจากการเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปศึกษาได้ที่ เลส์โรชส์ ในประเทศ สเปน สหรัฐอเมริกา และจีน
  • มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรมในการทำงาน และทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในอนาคต