สำหรับปี 2016 นี้ Collège Champittet เปิดตัวซัมเมอร์แคมป์ใหม่! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Swiss Leadership Academy แคมป์นี้จะมอบกิจกรรมที่เน้นเรื่องทักษะความเป็นผู้นำเป้นหลัก นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผ่านทางความท้าทายและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการบริหาเวลาและจัดการความเครียด รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ  “savoir vivre”  หรือการใช้ชีวิตอย่างสง่าสงาม นักเรียนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์คช็อปปฐมพยาบาลและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้รับการฝึกอบรม การประเมิน และฟี้ดแบ็คโดยโค้ชมืออาชีพ เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม

วันที่: 2 สัปดาห์  27 มิถุนายน – 10 กรกฏาคม และ 11-24 กรกฏาคม (สามารถเลือกช่วงอื่นได้) 

อายุ: 12-17 ปี

ราคา: CHF 4’000* สำหรับ 2 สัปดาห์พร้อมที่พัก / CHF 2’300* สำหรับ 2 สัปดาห์ แบบไปกลับ

นักเรียนจะได้เรียนรู้ในรูปแบบของการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

ข้อมูลพาร์ทเนอร์  The Swiss Leadership Academy

Swiss Leadership Academy คือสถาบันด้านความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งยังจัดแคมป์เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้นักเรียน โค้ชผู้เชี่ยวชาญได้อบรมและจัดหลักสูตรให้กับผู้คนและองค์กรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักกีฬา ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วโลก