หลักสูตร Summer 2564

ในหลักสูตร Summer นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ทักษะการสื่อสารในการทำงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดการเวลา และเทคนิคการจัดการเวลาและความกดดัน

ช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ปี 2564:

  • วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม
  • วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม
  • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม

อายุ: 11ปี – 17ปี
ราคา: 5,300 สวิตฟรังซ์ (ประมาณ 177,900 บาท) สำหรับนักเรียนประจำ 2 สัปดาห์ / 2,750 สวิตฟรังซ์ (ประมาณ 92,300 บาทสำหรับนักเรียนไปกลับ 2 สัปดาห์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Tel. 094-698-8559, 092-261-7108, 081-920-8882
Facebook: Ekthana Education Services
Instagram: ekthanaeducaiton
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com