WB_Advanced Diploma of Hospitality (CC) Feb2015 (accepted)-1

William Blue College of Hospitality Management

William Blue College of Hospitality Management เป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรกในซิดนีย์ นับตั้งแต่ปี 1989 โรงเรียนได้ผลิตบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพกว่าพันคนเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปในธุรกิจการโรงแรม

 

ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมโรงแรม

ทุกหลักสูตรของเราออกแบบโดยอิงจากธุรกิจบริการจริง และดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการมืออาชีพ ธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เราจึงคัดเลือกคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการโดยตรง ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุดว่าจะต้องทำงานอย่างไรในธุรกิจนี้

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

William Blue มีห้องเรียนที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนด้วยสภาพแวดล้อมและห้องเรียนที่นักเรียนจะได้ใช้เพื่อเข้าเรียนคลาสต่างๆร่วมกับเพื่อนนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน รวมไปถึงห้องเรียนที่เปรียบเสมือนสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมจริงๆ และห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทันสมัย ศูนย์วิจัยและห้องสมุด และครัวสำหรับฝึกปฏิบัติจริงแบบเต็มรูปแบบ อีกทั้ง student lounge และ  William Blue Dining ห้องอาหารของโรงเรียนที่ได้รับการันตีคุณภาพโดยรางวัลอีกด้วย

นักเรียนของ William Blue ทุกคนจะได้ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมใน William Blue Dining ซึ่งเป็นห้องอาหารสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้บริการได้ถึงหกสิบที่นั่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดผ่านการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

การฝึกงาน

ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมคือแกนสำคัญของทุกอย่างที่ William Blue  โดยโรงเรียนตระหนักว่าการฝึกงานนั้นมีความสำคัญมาก จึงเป็นส่วนหนึ่งของภาคบังคับในหลักสูตร ไม่มีนักเรียนคนไหนที่ได้ประสบการณ์จากภาคปฏิบัติที่แต่ล่ะคนต้องการหากนั่งเรียนเพียงแต่ในห้องเรียนตลอดทั้งวัน ดังนั้นการฝึกงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาที่จะช่วยเตรียมพร้อมทักษะการแนะนำตัวของแต่ล่ะคน รวมถึงการเตรียม resume และทักษะในการสัมภาษณ์งาน

 

เตรียมความพร้อมระดับอุดมศึกษา

จบปริญญาตรีภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษาอนุปริญญาขั้นสูง !  ผสมผสานอนุปริญญาขึ้นสูงสายอาชีพกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการปฏิบัติและทฤษฎีการบริหารธุรกิจ เพื่อการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงาน

 

การเรียนออนไลน์

นักเรียนของ William Blue สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ โดยสามารถยืนหยุ่นเวลาเรียนสำหรับบางวิชาในตารางเรียน และอนุปริญญาขั้นสูงนั้นสามารถผสมผสานทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในแคมปัสได้อีกด้วย