ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

+ปริญญาตรี

  • จบการศึกษา 12 ปีหรือเทียบเท่า หรือ มีคะแนน ATAR 60/OP17 หรือเทียบเท่า
  • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS  6.0 (ในแต่ล่ะพาร์ทต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5)

+ อนุปริญญาขั้นสูง

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 (ในแต่ล่ะพาร์ทต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0)

+ อนุปริญญา

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 (ในแต่ล่ะพาร์ทต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0)