หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

 

  • ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ

การทำงานในธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลล่าร์นั้นจะต้องมีมากกว่าอาหารและบริการที่ดี คุณจะต้องเข้าใจกระแสการเงิน รวมถึงผลกำไร และทำอย่างไรที่จะสามารถดึงดูดและวิธีการที่จะทำให้พนักงานนั้นมีส่วนร่วมที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจที่ William Blue นั้นได้ถูกพัฒนาเพื่อจะสร้างความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับเศรษญกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในบริบทของธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอีเว้นท์ ธุรกิจบริการเพียงอย่างเดียวสร้างรายได้กว่าหนึ่งพันสองร้อยล้านดอลล่าร์ในปี 2014-2015 ในออสเตรเลียและมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบควาสำเร็จเป็นอย่างมาก

เมื่อเป็นเข้าศึกษาที่นี่ คุณจะได้พัฒนาทักษะและความรู้เพื่อค้นคว้าและวิเคราะห์ รวมถึงตีความในเรื่องของธุรกิจรวมถึงดึงเอาความสามารถของตนเองผสมผสานกับทักษะในด้านธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อีเว้นท์ การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการตลาดด้วย

คุณจะได้เรียนสิบสามวิชาหลักกับสิบเอ็ดวิชาเลือก ที่จะช่วยให้คุณมีทักษะที่หลากหลายในการทำงานในอนาคต

ระยะเวลา: เต็มเวลา 3 ปี | นอกเวลา 4-6 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ หรือ บริสเบน (นักเรียนต่างชาติจะเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม

 

  • สาขาบริหารการโรงแรม

อาชีพการทำงานสุดแสนคุ้มค่าที่จะพาคุณเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกได้

ธุรกิจบริการคือสถานการณ์ใดๆก็ตามที่คุณต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการบริการและต้อนรับแขก ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงที่พัก อุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวกำลังขับเคลื่อนและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นอาชีพที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้เดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลก

หากคุณชอบที่จะเดินทางและความหลากหลาย หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจบริการตอบโจทย์และสามารถเตรียมความพร้อมให้คุณได้ก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจในระดับนานาชาติด้วยความมั่นใจ ทั้งในเรื่องของความรู้ คุณสมบัติ ทักษะต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ธุรกิจบริการที่เหนือกว่าและการทำงาน ตลอดหลักสูตรของ William Blue  คุณจะได้เรียนรู้หลักธุรกิจที่สำคัญรวมถึงวิชาการจัดการกับมุมมองที่นำเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในธุรกิจบริการระดับนานาชาติ

ระยะเวลา: เต็มเวลา 3 ปี | นอกเวลา 4-6 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ หรือ บริสเบน (นักเรียนต่างชาติจะเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม

 

  • สาขาการบริหารท่องเที่ยว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือธุรกิจที่กำลังเติบโตและใหญ่มากที่สุดในโลก

ผู้คนชอบที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อที่จะไปยังสถานที่ใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งอาหารการกินที่แปลกใหม่ไปจากเดิมเพื่อเพิ่มความสุขในชีวิต ซึ่งกลายมาเป็นอาชีพเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกนั้นๆ การท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่กำลังขยายใหญ่มากขึ้นในแต่ล่ะปี

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการท่องเที่ยวเน้นการจัดการภาคปฏิบัติพื้นฐานและวิธีการจัดการความรู้การท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงและทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะปูพื้นฐานเพื่อเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น สายการบิน ธุรกิจเรือ คาสิโน และสถานที่ท่องเที่ยว หลักสูตรสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจะเตรียมความพร้อมให้คุณพบเจอกับการทำงานที่น่าตื่นเต้นและมีความหลากหลายในอาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระยะเวลา: เต็มเวลา 3 ปี | นอกเวลา 4-6 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ หรือ บริสเบน (นักเรียนต่างชาติจะเรียนคอร์สออนไลน์ 25%)

ช่วงเปิดรับสมัคร: กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กันยายน,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม